Čím sa môj pracovný účet líši od môjho osobného účtu na Facebooku?

Pomoc pre počítačovú verziu
Pomoc pre aplikáciu pre iPhone
Pomoc pre aplikáciu pre Android
Váš pracovný účet je viditeľný iba pre ľudí vo vašej spoločnosti a je nezávislý od vášho osobného účtu. Zo svojho pracovného účtu máte naďalej prístup k položkám, ktoré verejne zdieľate na Facebooku.
Keď si vytvoríte pracovný účet, budete ho môcť prepojiť so svojím osobným účtom. Umožní vám to prepínať sa medzi oboma účtami a zároveň používať pre oba účty rovnaké používateľské meno a heslo. Vaše používateľské meno a heslo sa neposkytujú vášmu zamestnávateľovi.
Pomohlo vám to?
Áno
Nie