Zásady používania cookies v službe Workplace


Tieto Zásady používania cookies v službe Workplace („Zásady používania cookies“) vysvetľujú, ako používame súbory cookie, a mali by ste ich prečítať spolu so Zásadami ochrany osobných údajov v službe Workplace, ktoré sa budú vzťahovať na naše spracúvanie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom cookies. Tieto Zásady používania cookies sa neuplatňujú, keď navštívite naše verejne prístupné marketingové a informačné webové sídlo working.com (ďalej len „lokalita Workplace“).
Cookies a iné technológie ukladania
Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa používajú na ukladanie informácií vo webových prehliadačoch. Používajú sa na ukladanie a prijímanie identifikátorov a ďalších informácií v počítačoch, telefónoch a ďalších zariadeniach. Na podobné účely sa používajú aj ďalšie technológie vrátane údajov, ktoré ukladáme vo vašom webovom prehliadači alebo zariadení, identifikátorov súvisiacich s vaším zariadením a ďalšieho softvéru. V týchto zásadách používame pre všetky tieto technológie spoločné označenie „cookies“.
Kde používame cookies?
Môžeme umiestňovať cookies do vášho počítača alebo zariadenia a prijímať informácie uložené v súboroch cookie, keď používate online produkt Workplace, ktorý poskytujeme našim zákazníkom (organizácii, pre ktorú pracujete alebo ktorá poskytla váš účet), ktorý používateľom umožňuje spolupracovať a zdieľať informácie v práci, a to vrátane produktu Workplace, aplikácií a súvisiacich online služieb (spolu „Služby Workplace“).
Ako dlho vydržia cookies?
Všetky cookies majú dátumy uplynutia platnosti, ktoré určujú, ako dlho zostanú vo vašom prehliadači alebo vo vašom zariadení, a možno ich rozdeliť do dvoch skupín:
  • Dočasné cookies – sú to prechodné cookies, ktorých platnosť uplynie (a automaticky sa vymažú) vždy, keď zatvoríte prehliadač.
  • Trvalé cookies – tieto zvyčajne majú dátum uplynutia platnosti, a preto zostanú vo vašom prehliadači, kým neuplynie ich platnosť alebo kým ich manuálne neodstránite.
Prečo používame cookies?
Cookies nám pomáhajú poskytovať, chrániť a vylepšovať Služby Workplace, napríklad prispôsobovaním obsahu na mieru a poskytovaním bezpečnejšieho prostredia.
Používame ich najmä na nasledujúce účely:
Typ súboru cookieÚčel
Overovanie
Cookies používame na overenie vášho účtu a na zistenie, či ste sa doň prihlásili, aby sme vám mohli uľahčiť prístup k Službám Workplace a zobrazovať vám vhodné prostredie a funkcie.
Napríklad: Cookies nám pomáhajú zapamätať si váš prehliadač, takže sa do služby Workplace nemusíte stále prihlasovať.
Bezpečnosť, integrita lokality a produktov
Cookies nám pomáhajú zaisťovať ochranu a zabezpečenie vášho účtu, údajov a Služieb Workplace.
Napríklad: Cookies nám pomáhajú identifikovať a uplatňovať ďalšie bezpečnostné opatrenia v prípadoch, keď sa napríklad niekto pokúša bez povolenia o prístup k účtu v službe Workplace rýchlym hádaním rôznych hesiel. Cookies používame aj na ukladanie informácií, ktoré nám umožňujú obnoviť váš účet v prípade, že zabudnete heslo, alebo vyžadovať od vás ďalšie údaje na overenie identity, ak nám oznámite, že váš účet bol prelomený.
Cookies ďalej používame v boji proti aktivite, ktorá porušuje naše zásady alebo inak narúša naše poskytovanie Služieb Workplace.
Funkcie a služby
Cookies nám pomáhajú poskytovať funkcie v Službe Workplace.
Napríklad: Cookies nám pomáhajú ukladať preferencie, zistiť, kedy ste videli obsah služby Workplace alebo s ním interagovali, a poskytujú vám prispôsobený obsah a prostredie. Cookies nám tiež pomáhajú poskytovať vám obsah relevantný pre vašu lokalitu.
Napríklad: Môžeme uložiť informácie do cookies umiestnených vo vašom prehliadači alebo zariadení, aby sa služba zobrazovala vo vami zvolenom jazyku.
Výkon
Prostredníctvom cookies vám poskytujeme čo najlepšiu používateľskú skúsenosť.
Napríklad: Cookies nám pomáhajú smerovať prenosy medzi servermi a zisťovať, ako rýchlo sa rôznym ľuďom načítavajú Služby Workplace. Cookies nám tiež pomáhajú zaznamenať proporcie a rozmery vašej obrazovky a okien a zistiť, či máte zapnutý režim vysokého kontrastu, aby sa vám správne zobrazovali naše lokality a aplikácie.
Analytika a výskum
Cookies používame aj nato, aby sme lepšie porozumeli tomu, ako ľudia používajú Služby Workplace, a aby sme mohli tieto služby vylepšiť.
Napríklad: Cookies nám pomáhajú porozumieť tomu, ako ľudia používajú Službu Workplace, analyzovať, ktoré Služby Workplace sú pre ľudí najužitočnejšie a najpútavejšie, a zistiť, ktoré funkcie by sa mohli zlepšiť.
Aké cookies používame?
Medzi cookies, ktoré používame, patria dočasné cookies, ktoré sa po zavretí prehliadača odstránia, a trvalé cookies, ktoré zostávajú vo vašom prehliadači, kým nevyprší ich platnosť alebo kým ich neodstránite.
V Službách Workplace sa ukladajú iba cookies prvej strany. V Službách Workplace sa neukladajú cookies tretích strán.
Ako môžete ovládať naše používanie cookies
Váš prehliadač alebo zariadenie vám môže ponúkať nastavenia, ktoré vám umožňujú zvoliť nastavenie cookies v prehliadači a odstrániť ich. Viac informácií o týchto ovládacích prvkoch nájdete v pomoci pre prehliadač alebo zariadenie. Určité časti Služieb Workplace nemusia fungovať správne, ak máte v prehliadači vypnuté používanie cookies.

Dátum poslednej revízie: 10. júna 2022