Zásady ochrany súkromia pre službu Workplace Standard

Služba Workplace Standard umožňuje používateľom v rámci tej istej organizácie alebo pracoviska („firmy“) alebo komunity, ktorej sú súčasťou, efektívnejšie spolupracovať, zdieľať a objavovať pracovné informácie. V týchto Zásadách ochrany súkromia sa uvádza, ako a kedy spoločnosť Facebook získava, používa a zdieľa vaše informácie, keď vy, vaši kolegovia, obchodní partneri alebo iní používatelia používate platformu Workplace Standard (čo zahŕňa webstránky, aplikácie a súvisiace online služby v službe Workplace, ktoré podliehajú týmto Zásadám ochrany súkromia a ktoré nazývame „Služby“). Tieto Zásady ochrany súkromia sa vzťahujú na vaše používanie týchto Služieb. Ostatné Služby Facebooku sa riadia vlastnými podmienkami.
DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Firmám ponúkame možnosti Workplace Essential, Workplace Advanced alebo Workplace Enterprise, ktoré im umožňujú prevziať kontrolu nad všetkými účtami v službe Workplace Standard, čím firma môže preukázať vlastníctvo e-mailovej domény („Upgradované účty“) a upgradovať tieto účty v rámci novej komunity Workplace Essential, Workplace Advanced alebo Workplace Enterprise. Firmám to umožňuje prístup, spracúvanie a odstraňovanie akýchkoľvek údajov odoslaných alebo predtým poskytovaných prostredníctvom Služieb Upgradovanými používateľmi vrátane všetkých súborov a komunikácií, všetkých skupín a všetkých správ v rámci chatu Workplace.
Ak ste sa prihlásili do služby Workplace Standard pomocou e-mailovej adresy, telefónneho čísla alebo akéhokoľvek iného poverenia, ktoré nie je vlastníctvom firmy, ale je súčasťou zdieľaného obsahu v rámci firemnej komunity (vrátane všetkých údajov zdieľaných v skupinách v rámci tejto firemnej komunity a v chate Workplace medzi Upgradovanými používateľmi), tak firma bude mať po prechode na komunitu Workplace Essential, Workplace Advanced alebo Workplace Enterprise prístup ku všetkým údajom, ktoré sú odosielané alebo poskytované prostredníctvom Služieb v rámci tejto firemnej skupiny alebo komunity, a tieto údaje bude mať pod kontrolou. Bude to zahŕňať všetky súbory a komunikácie, ktoré boli predtým zdieľané a ktoré môžete v budúcnosti zdieľať s Upgradovanými účtami v tejto firemnej skupine alebo komunite, vrátane správ v chate Workplace medzi Upgradovanými používateľmi.
Ak sa firma rozhodne prejsť na službu Workplace Essential, Workplace Advanced alebo Workplace Enterprise, zrejme budete musieť prijať nové podmienky vrátane nových zásad ochrany súkromia a podmienok používania. Viac informácií o rozdieloch medzi službami Workplace Standard, Workplace Essential, Workplace Advanced a Workplace Enterprise alebo o upgrade vášho účtu nájdete tu. Ak sa firma rozhodne prejsť na službu Workplace Essential, Workplace Advanced alebo Workplace Enterprise, práve firma a nie spoločnosť Facebook rozhodne, ako môžu byť vaše údaje spracúvané a používané v tejto firemnej komunite Workplace, vrátane informácií, ktoré ste predtým zdieľali v službe Workplace Standard v rámci danej firemnej skupiny alebo komunity.
Pred uverejnením akýchkoľvek informácií o ostatných používateľoch Služieb alebo vašej firme v službe Workplace sa uistite, že máte všetky potrebné súhlasy a povolenia.

I. Aké druhy informácií získavame?
Informácie, ktoré vy a iní poskytujete. Môžeme od vás a o vás získavať nasledujúce druhy informácií:
 • obsah a ďalšie informácie, ktoré poskytujete pri používaní našich Služieb, napríklad keď si registrujete účet, niečo vytvárate alebo zdieľate a keď si s inými posielate správy alebo s nimi komunikujete. Môže to zahŕňať informácie v obsahu alebo o obsahu, ktorý poskytujete, napríklad dátum vytvorenia súboru; získavame tiež informácie o tom, ako používate naše Služby, napríklad informácie o typoch obsahu, ktorý si prezeráte alebo s ktorým pracujete, alebo informácie o frekvencii a trvaní vašich aktivít;
 • kontaktné informácie, ako je celé meno a e-mailová adresa a akékoľvek kontaktné informácie týkajúce sa iných používateľov (napríklad telefónne čísla alebo e-mailové adresy), ktoré sa rozhodnete nahrať, synchronizovať alebo importovať (napríklad z vášho osobného účtu na Facebooku);
 • informácie o pracovnej pozícii, oddelení, štruktúre podávania správ a ďalšie informácie týkajúce sa vašej práce alebo firmy;
 • komunikácie a informácie, ktoré poskytujú iní ľudia, keď používajú Služby. Môže to zahŕňať informácie o vás, napríklad keď iní zdieľajú alebo komentujú fotku, na ktorej ste, keď vám pošlú správu alebo keď nahrajú, synchronizujú alebo importujú vaše kontaktné informácie;
 • obsah všetkých komunikácií v Službách alebo prostredníctvom nich;
 • komunikácie používateľov, spätnú väzbu, návrhy a nápady, ktoré nám boli zaslané, alebo akékoľvek iné informácie, ktoré nám poskytujete, keď nás vy alebo vaša firma kontaktujete alebo angažujete v rámci podpory týkajúcej sa Služieb;
 • informácie o ľuďoch a skupinách, s ktorými ste v kontakte, a o spôsobe vašej interakcie s nimi, ako napríklad informácie o tom, s ktorými ľuďmi komunikujete najčastejšie alebo v ktorých skupinách radi niečo zdieľate; a
 • akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete nahrať, zdieľať s ostatnými používateľmi alebo nám poskytovať priamo prostredníctvom Služieb.
Informácie, ktoré získavame od skupiny spoločností Facebooku a z iných Služieb Facebooku.
Môžeme o vás prijímať informácie z iných Služieb Facebooku, ktoré sa rozhodnete používať, ako napríklad váš osobný účet na Facebooku, a od iných spoločností, ktoré vlastní alebo prevádzkuje spoločnosť Facebook, v súlade s ich zmluvnými podmienkami a zásadami ochrany súkromia. Tieto informácie môžeme použiť na účely uvedené v sekcii „Ako tieto informácie používame?“ týchto Zásad ochrany súkromia. Získajte viac informácií o týchto spoločnostiach Facebooku a ich zásadách ochrany súkromia, ako aj o Zásadách používania údajov spoločnosti Facebook.
Informácie od partnerských tretích strán. Môžeme tiež prijímať informácie od našich partnerských tretích strán o vás a vašich aktivitách v službe Workplace aj mimo nej, napríklad informácie od partnera, keď vám spoločne ponúkame nejaké služby.
Informácie o zariadení/polohe. Môžeme získavať informácie z počítačov, telefónov alebo iných zariadení alebo o týchto zariadeniach, v ktorých inštalujete naše Služby alebo pristupujete k nim, okrem iného vrátane polohy zariadení (vrátane špecifických geografických polôh), napríklad prostredníctvom signálov GPS, Bluetooth alebo WiFi. Informácie, ktoré získavame z vašich rôznych zariadení, môžeme zlučovať alebo prepájať, čo nám pomáha poskytovať Služby konzistentne vo všetkých vašich zariadeniach.
Údaje z logov a súborov cookie. Prostredníctvom Služieb automaticky získavame určité informácie, ktoré poskytuje váš prehliadač alebo operačný systém, ako je IP adresa a iné identifikátory prehliadača alebo zariadenia, informácie o type prehliadača, operačnom systéme, údaje o zlyhaní, informácie o poskytovateľovi internetových služieb, stránkach, ktoré ste navštívili pred a po používaní Služieb, dátumy a časy vašej návštevy, informácie o vašich aktivitách a konaní (ako sú odkazy, na ktoré klikáte a ktoré stránky si prezeráte) v rámci Služieb, a ďalšie informácie zo štandardných serverových logov („Údaje z logov a súborov cookie“).
Môžeme nastaviť alebo zaznamenávať údaje uložené v súboroch cookie alebo lokálnych úložných objektoch (local storage objects), aby tieto informácie získavali automaticky. Viac informácií o používaní súborov cookie a súvisiacich technológií vrátane informácií o účeloch, na ktoré ich používame, nájdete v Zásadách používania súborov cookie. Používaním Služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie a podobných technológií, ktoré sú opísané v našich Zásadách používania súborov cookie.
Váš prehliadač alebo zariadenie môžu ponúkať nastavenia týkajúce sa týchto technológií. Ďalšie informácie o dostupnosti týchto nastavení, o ich funkciách a spôsobe fungovania nájdete v návode k svojmu prehliadaču alebo zariadeniu. Signály prehliadača alebo zariadenia, ktoré sa týkajú sledovania, nemusíme rozpoznať alebo na ne reagovať, pričom niektoré nastavenia vám môžu brániť v používaní funkcií, ktoré ponúkame. Nastavenia dostupné v prehliadači alebo zariadení sa navyše často vzťahujú iba na daný konkrétny prehliadač alebo zariadenie.

II. Ako používame informácie, ktoré získavame?
Spoločnosť Facebook použije informácie, ktoré získavame, na poskytovanie, vývoj, zdokonaľovanie a speňažovanie Služieb, ako aj Služieb Facebooku a služieb poskytovaných spoločnosťami Facebooku. Príklady takého použitia zahŕňajú:
 • komunikáciu s používateľmi ohľadom ich používania Služieb;
 • zvyšovanie a podporovanie zabezpečenia, integrity a bezpečnosti Služieb pre vás a ostatných používateľov;
 • prevádzku, udržiavanie a zdokonaľovanie systémov a infraštruktúry, ktoré poskytujú Služby a iné Služby Facebooku (dávame do pozornosti, že na podporu Služieb a Služieb Facebooku používame tie isté systémy a infraštruktúru). Napríklad z vášho používania Služieb môžeme použiť log súbory o zlyhaní na identifikáciu a opravu chýb, ktoré sa môžu vyskytovať aj v Službách Facebooku;
 • na personalizáciu a prispôsobenie vášho prostredia ako súčasti poskytovania Služieb, vrátane predstavenia obsahu, komunikácie alebo tém (vrátane plateného obsahu), ktoré vás môžu zaujímať alebo ktoré sú v rámci vašej firemnej komunity obľúbené alebo často uvádzané;
 • na vývoj nových nástrojov, produktov alebo služieb, ktoré môžeme zavádzať a ktoré môžu časom rozvíjať a obohacovať vaše prostredie;
 • na zasielanie marketingovej komunikácie, komunikáciu s vami o našich Službách a oboznamovanie vás s našimi zásadami a podmienkami. Vaše informácie používame aj na to, aby sme vám odpovedali, keď nás kontaktujete;
 • na priradenie aktivity v rámci našich Služieb a Služieb Facebooku na rôznych zariadeniach, ktoré prevádzkuje alebo používa tá istá osoba, aby sme zlepšili naše Služby a iné Služby Facebooku, ktoré poskytujeme; a
 • na vykonávanie analýzy údajov a systémov vrátane výskumu na zlepšenie Služieb a Služieb Facebooku.

III. Ako sa tieto informácie zdieľajú?
Informácie, ktoré získavame, môžeme zdieľať za nasledujúcich okolností:
 • s komunitou, ak sa rozhodnete zdieľať obsah a komunikovať prostredníctvom Služieb. Môžete si vybrať publikum, s ktorým sa rozhodnete zdieľať obsah, napríklad keď zdieľate obsah v skupine alebo keď používate chat služby Workplace;
 • s firmou za okolností, keď firma prevzala kontrolu nad svojou komunitou v službe Workplace, ako je opísané vyššie a v Podmienkach služby pre Workplace Standard. Za týchto okolností bude firma zodpovedať za spôsob, akým sú vaše informácie používané;
 • poskytovateľom služieb tretích strán, ktorí môžu pomáhať pri poskytovaní Služieb alebo časti Služieb;
 • so spoločnosťami Facebooku na účely uvedené vyššie;
 • s aplikáciami, webstránkami alebo inými službami tretích strán, ku ktorým sa môžete pripojiť prostredníctvom Služieb;
 • vaše informácie môžeme preniesť na nového vlastníka v súvislosti s významnou korporátnou transakciou, ako je predaj našich Služieb, zlúčenie, konsolidácia, predaj aktív alebo v nepravdepodobnom prípade konkurzu alebo platobnej neschopnosti, alebo ak sa zmení vlastníctvo alebo kontrola nad všetkými našimi Službami alebo časťami ich aktív;
 • na pomoc pri overovaní účtov a činnosti a na presadzovanie bezpečnosti a zabezpečenia v našich Službách i mimo nich, napríklad na prešetrovanie podozrivých aktivít a porušení našich podmienok alebo zásad; a
 • v iných prípadoch, keď to nariadite alebo povolíte.
Môžeme tiež zdieľať informácie, ktoré získavame s partnerskými tretími stranami a zákazníkmi, ktorí nám pomáhajú poskytovať a vylepšovať naše Služby alebo iné Služby Facebooku alebo ktorí používajú naše reklamné alebo súvisiace produkty, čo nám umožňuje poskytovať vám službu Workplace Standard bezplatne. S partnermi v oblasti reklamy, meraní a analýzy bez vášho povolenia nezdieľame informácie, ktoré vás osobne identifikujú (medzi osobne identifikujúce informácie patria napríklad meno alebo e-mailová adresa, ktoré stačia na to, aby vás bolo možné kontaktovať alebo identifikovať). Týmto partnerom môžeme poskytnúť informácie o dosahu a účinnosti ich reklám bez poskytnutia informácií, ktoré vás osobne identifikujú, alebo ak sme takéto informácie zlúčili do súhrnov, aby vás osobne neidentifikovali.
Právne požiadavky. Ak sme presvedčení, že to od nás vyžaduje zákon, vaše údaje môžeme sprístupňovať, uchovávať alebo zdieľať na základe právnej požiadavky (ako je napríklad príkaz na prehliadku, súdny príkaz alebo predvolanie). Môže to zahŕňať aj odpovede na oprávnené žiadosti, ak sme presvedčení, že to od nás vyžadujú zákony danej jurisdikcie, že sa to týka používateľov spadajúcich pod danú jurisdikciu a že je to v súlade s medzinárodne uznávanými normami. Údaje môžeme sprístupňovať, uchovávať a zdieľať aj v prípade, ak sme presvedčení, že sú potrebné na: zistenie, zabránenie alebo riešenie podvodu a inej protizákonnej činnosti; našu i vašu ochranu, ako aj ochranu iných osôb vrátane použitia na účely vyšetrovania; alebo aby sa predišlo smrti či hroziacemu ublíženiu na zdraví. Partnerským tretím stranám môžeme poskytnúť napríklad informácie o spoľahlivosti vášho účtu, aby sa predišlo podvodom a zneužívaniu v našich Službách a iných Službách Facebooku, aj mimo nich. Informácie, ktoré o vás získavame, sa môžu sprístupňovať, spracovávať alebo uchovávať dlhšiu dobu, a to na základe právnej požiadavky alebo povinnosti, z dôvodu vládneho vyšetrovania, vyšetrovania možného porušenia našich podmienok či zásad alebo aby sme inak predišli škode. Informácie z účtov zablokovaných z dôvodu porušenia našich podmienok, s cieľom predísť opakovanému zneužitiu či inému porušeniu našich podmienok, môžeme tiež uchovávať minimálne jeden rok.
Súhrnné alebo neidentifikujúce údaje. Zverejniť môžeme aj informácie, ktoré boli zahrnuté do súhrnov alebo na základe ktorých vás tretie strany a pridružené spoločnosti nedokážu osobne identifikovať a tie ich potom, okrem iného, môžu použiť na účely analýzy, v rámci trendov a analýz na zlepšenie a poskytovanie našich produktov a služieb a produktov a služieb poskytovaných spoločnosťami Facebooku.

IV. Aký je náš právny základ pre spracúvanie údajov?
Údaje, ktoré máme, získavame, používame a zdieľame spôsobmi opísanými vyššie:
 • tak, ako je to nevyhnutné pre splnenie našich Podmienok služieb;
 • tak, ako je to nevyhnutné na dodržiavanie našich právnych povinností; a
 • tak, ako je to nevyhnutné vzhľadom na naše oprávnené záujmy (alebo oprávnené záujmy iných) vrátane našich záujmov poskytovať našim používateľom a partnerom inovatívnu, osobne prispôsobenú, bezpečnú a rentabilnú Službu okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú vaše záujmy alebo základné práva a slobody, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov.

V. Ako môžete uplatňovať svoje práva, ktoré vám poskytuje nariadenie GDPR?
Na základe všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo na prístup k svojim údajom a na ich opravu, prenos a vymazanie, a máte tiež právo namietať a právo na obmedzenie určitého spracúvania vašich údajov. Zahŕňa to:
 • ak ste súhlasili s ich použitím na účely priameho marketingu, máte právo namietať proti nášmu spracúvaniu vašich údajov na tieto účely a toto právo si môžete uplatniť použitím odkazu „zrušiť odber“ v týchto marketingových komunikáciách; a
 • máte právo namietať proti nášmu spracúvaniu vašich údajov, keď sledujeme oprávnené záujmy nás alebo tretej strany, a toto právo si môžete uplatniť kedykoľvek požiadaním o odstránenie vášho účtu.

VI. Uchovávanie údajov, deaktivácia a odstránenie účtu
Údaje uchovávame do času, keď už nie sú potrebné na poskytovanie našich služieb a produktov Facebooku, alebo pokým si neodstránite svoj účet – podľa toho, čo nastane skôr. Toto je vecou konkrétneho prípadu a závisí to napríklad od charakteru údajov, od dôvodu, prečo sú získavané a spracúvané, a od relevantných právnych alebo prevádzkových potrieb uchovávania.
Kedykoľvek môžete odstrániť svoj účet. Keď odstránite svoj účet, vymažeme položky, ktoré ste uverejnili. Ak svoj účet nechcete odstrániť, ale chcete dočasne prestať používať službu Workplace Standard, môžeme vám ponúknuť možnosť deaktivácie vášho účtu. Ak sa chcete dozvedieť viac o odstránení svojho účtu, kliknite tu a ak sa chcete dozvedieť viac o deaktivácii účtu, kliknite tu. Odstránenie údajov uložených v záložných systémoch môže trvať až 90 dní. Vaše informácie nie sú v tom čase dostupné v službe Workplace.

VII. Ako sa dostanete k informáciám a upravíte tieto informácie, ktoré o vás máme?
Nástroje na správu, prístup a prenos vašich údajov nájdete vo všeobecných nastaveniach vášho účtu v službe Workplace.
K informáciám, ktoré ste uviedli v Službách, sa môžete dostať, opraviť ich alebo vymazať pomocou nástrojov v rámci Služieb (napríklad úpravou informácií v profile, cez záznam o činnosti alebo stiahnutím alebo prenosom vašich informácií cez nástroj Stiahnuť vaše informácie dostupný vo vašich nastaveniach účtu), ktoré vám poskytujeme. Zmeny, ktoré vykonáte vo svojich informáciách v Službách, majú okamžitý vplyv na vašu komunitu, ale údaje budú uchovávané spoločnosťou Facebook na záložných kópiách v rámci komerčne primeraného časového obdobia.

VIII. Bezpečnosť a zabezpečenie
Informácie, ktoré máme, nám pomáhajú overovať účty a činnosti a presadzovať bezpečnosť a zabezpečenie v našich Službách i mimo nich, napríklad prešetrovaním podozrivých aktivít a porušení našich podmienok alebo zásad. Intenzívne sa usilujeme chrániť váš účet prostredníctvom tímu technikov, automatizovaných systémov a pokročilých technológií, ako sú napríklad šifrovanie a strojové učenie. Môžeme napríklad nasadiť automatické technológie na zistenie hanlivého správania a obsahu, ako napríklad detskej pornografie, ktorý môže spôsobiť škody v našich Službách, vám, iným používateľom alebo iným osobám. Niektoré aspekty Služieb môžu obsahovať odkazy na obsah udržovaný tretími stranami, na ktorý nemáme nijaký dosah. Nenesieme zodpovednosť za postupy pri ochrane súkromia zo strany týchto tretích strán a odporúčame vám, aby ste si pozreli zásady ochrany súkromia každej webstránky, ktorú navštívite.

IX. Ako fungujú naše globálne služby?
Pri poskytovaní Služieb a pri využívaní poskytovateľov služieb uvedených v týchto Zásadách ochrany súkromia akceptujete, že tieto informácie môžeme ukladať alebo spracúvať na rôznych miestach po celom svete. Napríklad informácie získavané v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) sa môžu prenášať do krajín mimo EHP na účely opísané v týchto zásadách. Pre prenosy údajov z EHP do Spojených štátov amerických a ďalších krajín používame štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou a opierame sa o jej rozhodnutia o primeranosti týkajúce sa určitých krajín, pokiaľ je to relevantné.

X. Ako vás upovedomíme o zmenách týchto zásad?
Tieto Zásady ochrany súkromia priebežne aktualizujeme. Pred vykonaním aktualizácie Zásad ochrany súkromia vás o tom náležite upovedomíme, upravíme vyššie uvedený „Dátum účinnosti“ a uverejníme nové Zásady ochrany súkromia.

XI. Ako kontaktovať Facebook s otázkami?
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany súkromia alebo ak sa chcete dozvedieť viac o službe Workplace vo všeobecnosti, kontaktujte nás online alebo poštou na adrese:
Facebook, Inc.
1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025, USA (ak žijete v krajine mimo EÚ)
ALEBO
Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland (ak žijete v EÚ).
Môžete kontaktovať aj zodpovednú osobu pre spoločnosť Facebook Ireland Ltd.
Spoločnosť Facebook Ireland Ltd. v Írsku podlieha írskemu Komisárovi pre ochranu údajov.

Posledná aktualizácia: 2. septembra 2019

Vyhlásenie o ochrane súkromia pre obyvateľov štátu Kalifornia(dátum poslednej revízie: 1. júl 2020)

Toto Vyhlásenie o ochrane súkromia v štáte Kalifornia („Vyhlásenie“) je určené pre obyvateľov štátu Kalifornia a dopĺňa vyššie uvedené Zásady ochrany súkromia pre službu Workplace Standard. Vysvetľuje, akým spôsobom získavame, používame a zdieľame vaše osobné údaje a ako si uplatníte svoje práva podľa zákona o ochrane súkromia spotrebiteľov v Kalifornii („zákon CCPA“).
Pokiaľ je v tomto Vyhlásení použitý výraz „osobné údaje“, rozumieme tým informácie, ktoré vás identifikujú či opisujú alebo sa vás týkajú, ktoré môžu primerane s vami súvisieť alebo by mohli byť priamo alebo nepriamo spojené s vami. Osobné údaje nezahŕňajú súhrnné informácie alebo informácie, ktoré nemôžu byť primerane spojené s vami.

Ako tieto osobné údaje získavame, používame a zdieľame?
V záujme poskytovania platformy Workplace Standard (ktorá zahŕňa webstránky, aplikácie a súvisiace online služby, ktoré nazývame „Služby“), musíme spracúvať informácie o vás vrátane vašich osobných údajov. V súlade s obmedzeniami, ktoré uvádzame vyššie v našich Zásadách ochrany súkromia pre službu Workplace Standard, môžeme vaše osobné údaje zdieľať na obchodné účely s uplatnením prísnych obmedzení týkajúcich sa toho, ako môžu naši partneri používať a poskytovať údaje, ktoré poskytujeme na základe vášho uváženia alebo inými spôsobmi, ktoré sú v súlade so zákonom CCPA. Žiadne z vašich osobných údajov nikomu nepredávame a nikdy predávať nebudeme.
O tom, aké druhy informácií získavame a ako ich používame, sa viac dočítate v našich Zásadách ochrany súkromia pre službu Workplace Standard. Tu uvádzame zhrnutie kategórií osobných údajov v súvislosti so zákonom CCPA, ktoré mohli byť o vás získané za posledných 12 mesiacov v závislosti od toho, ako používate Služby, ako aj od spôsobu, akým ich používame a s kým sme ich mohli zdieľať.

Kategórie osobných údajov, ktoré získavame, môžu zahŕňať:Príklady toho, ako sa osobné údaje používajú:Strany, s ktorými môžu byť zdieľané všetky kategórie osobných údajov:
 • identifikátory,
 • informácie o aktivite na internete alebo inej elektronickej sieti,
 • informácie súvisiace s polohou vrátane presnej polohy zariadenia, ak nám umožníte tieto informácie získavať,
 • zvukové alebo vizuálne informácie vrátanie fotiek, ak sa ich vy alebo iní rozhodnete poskytnúť,
 • profesijné informácie alebo informácie o zamestnaní, ak sa ich rozhodnete poskytnúť, a
 • informácie odvodené z iných osobných údajov o vás, ktoré môžu zahŕňať vaše preferencie, záujmy a ďalšie informácie použité na prispôsobenie vášho prostredia.
 • poskytovanie, prispôsobovanie a zlepšovanie Služieb,
 • posielanie vám marketingovej komunikácie,
 • presadzovanie bezpečia, integrity a zabezpečenia a
 • komunikáciu s vami.
 • komunita, s ktorou sa rozhodnete zdieľať obsah a komunikovať prostredníctvom Služieb,
 • firma, ktorá prevzala kontrolu nad svojou komunitou v službe Workplace, ako je opísané v Podmienkach služby pre Workplace Standard,
 • ľudia a účty, s ktorými ostatní zdieľajú alebo ďalej zdieľajú obsah o vás,
 • partneri vrátane partnerov, ktorí využívajú naše analytické služby, inzerentov, partnerov v oblasti merania, partnerov ponúkajúcich tovar a služby v našich Službách, predajcov a poskytovateľov služieb,
 • aplikácie, webstránky alebo iné služby tretích strán, ku ktorým sa môžete pripojiť prostredníctvom Služieb,
 • noví vlastníci v prípade zmeny vlastníctva alebo kontroly nad všetkými našimi Službami alebo ich časťou alebo ich majetkom,
 • orgány presadzovania práva alebo iné tretie strany v súvislosti s právnymi požiadavkami a

Pre viac informácií o tom, ako spracúvame informácie vrátane iných typov osobných údajov, ktoré získavame, sa vráťte späť na naše Zásady ochrany súkromia pre službu Workplace Standard.

Zdroje osobných údajov
Osobné údaje získavame z informácií, ktoré vy a ostatní ľudia poskytujete z vášho zariadenia (zariadení) a od našich partnerov. Kategórie zdrojov, z ktorých sme získali alebo prijali osobné údaje:
 • Vy: Získavame obsah a ďalšie informácie, ktoré poskytujete pri používaní našich Služieb, napríklad keď si registrujete účet, niečo vytvárate alebo zdieľate a keď si s inými posielate správy alebo komunikujete. Môže to zahŕňať informácie v obsahu alebo o obsahu, ktorý poskytujete, napríklad dátum vytvorenia súboru; Získavame tiež informácie o tom, ako používate naše Služby, napríklad informácie o typoch obsahu, ktorý si prezeráte alebo s ktorým pracujete, alebo informácie o frekvencii a trvaní vašich aktivít. Získavame aj informácie o ľuďoch a skupinách, s ktorými ste v kontakte, a o spôsobe vašej interakcie s nimi, napríklad informácie o tom, s ktorými ľuďmi komunikujete najčastejšie alebo s ktorými skupinami radi zdieľate.
 • Ostatní ľudia: Môžeme tiež prijímať komunikácie a informácie, ktoré poskytujú iní ľudia, keď používajú Služby. Môže to zahŕňať informácie o vás, napríklad keď iní zdieľajú alebo komentujú fotku, na ktorej ste, keď vám pošlú správu alebo keď nahrajú, synchronizujú alebo importujú vaše kontaktné informácie;
 • Vaše zariadenie (zariadenia): Môžeme získavať informácie z počítačov, telefónov a iných zariadení, na ktorých inštalujete a používate naše Služby, alebo informácie o nich. Informácie, ktoré získavame z vašich rôznych zariadení, môžeme zlučovať alebo prepájať, čo nám pomáha poskytovať Služby konzistentne vo všetkých vašich zariadeniach.
 • Spoločnosti Facebooku: Môžeme prijímať informácie od iných spoločností Facebooku (medzi ktoré patria WhatsApp a Oculus) na obchodné účely, ktoré nám pomáhajú poskytovať vám inovatívne, relevantné, konzistentné a bezpečné prostredie vo všetkých produktoch spoločnosti Facebook, ktoré používate. Na tieto účely tiež spracúvame informácie o vás v rámci spoločností Facebooku v súlade s ich podmienkami a zásadami a v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
 • Partneri: Môžeme tiež prijímať informácie od našich partnerov o vás a vašich aktivitách v službe Workplace aj mimo nej, napríklad informácie od partnera, keď vám spoločne ponúkame služby.

Ako si môžete uplatňovať svoje práva, ktoré vám poskytuje zákon CCPA?
Podľa zákona CCPA máte tieto práva:
 • Právo vedieť: Máte právo požadovať, aby sme vám poskytli osobné údaje, ktoré získavame, používame alebo poskytujeme, ako aj informácie o našich postupoch v oblasti údajov.
 • Právo požadovať vymazanie: Máte právo požadovať, aby sme vymazali vaše osobné údaje, ktoré sme od vás získali.
 • Právo na nediskrimináciu: Za uplatnenie ktoréhokoľvek z týchto práv vás nebudeme diskriminovať.
Ak chcete uplatniť svoje „právo vedieť“ alebo „právo požadovať vymazanie“, kliknite sem.
Upozorňujeme, že v záujme ochrany vašich informácií a integrity našich Služieb môže byť potrebné, aby sme pred spracovaním žiadosti overili vašu identitu. V niektorých prípadoch môže byť potrebné, aby sme získali ďalšie informácie na overenie vašej identity, ako napríklad úradný doklad totožnosti.
Podľa zákona CCPA môžete uplatňovať tieto práva osobne alebo môžete určiť oprávneného zástupcu, ktorý bude tieto žiadosti predkladať vo vašom mene. Vo väčšine prípadov vám umožníme podať žiadosť pomocou automatizovaných nástrojov, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom vášho účtu chráneného heslom.

Pre viac informácií nás kontaktujte.
Kontaktujte nás, ak máte ďalšie otázky týkajúce sa tohto Vyhlásenia alebo spôsobu uplatňovania vašich práv podľa zákona CCPA.